Bemesten voor maximaal resultaat

Erin

Niet erop

Voedingsbron

Geen afval

Maximaal resultaat

Voor gewas & dier

Mest als voedingsbron

Door toenemende intensivering in de landbouw wordt de opbrengst van voer alleen maar belangrijker. Niet alleen de hoeveelheid is bepalend, ook de kwaliteit van het voer speelt een hoofdrol bij het bedrijfsresultaat van het boerenbedrijf.

Voor een maximaal resultaat zijn er 3 belangrijke factoren die hier invloed op hebben:

  • Minimale beschadiging van de bodem bij het bewerken van het bouwland;
  • Kwaliteit & hoeveelheid toegediende mest (meer is niet per definitie beter);
  • Timing & wijze waarop mest wordt toegediend.

Goed bemesten (en doorzaaien met hoge kwaliteit gras-, klaver- en kruidenzaad) met een zodenbemester heeft zich inmiddels bewezen als de meest kostenefficiënte manier.

Mest is een voedingsstof

Ondanks alle negatieve berichten rondom bemesting, wordt dit nog altijd gezien als een voedingstof voor bodem en gewassen. De belangrijkste elementen in dierlijke mest en digistaat zijn stikstof (N), kalium (K), fosfor (P) en magnesium (Mg).

Met name de elementen stikstof en fosfaat zorgen voor de groei en de kwaliteit van het gewas. Dierlijke mest en digistaat zijn daarom hoogwaardige voedingsstoffen voor het gewas! We kunnen gerust stellen dat de boer met mest geld in handen heeft.

Het grote verschil in opbrengst tussen de ene en andere agrariër zit vooral in de wijze waarop hij of zij de mest gebruikt en toepast.

Emissie is het verschil

Emissie* is een verdampingsproces, en daarmee afhankelijk van de weersomstandigheden. Straling, luchtvochtigheid, wind, mestsamenstelling, temperatuur en hoeveelheid hebben invloed op het verdampingsproces en dus op het verlies van stikstof.

Het contactoppervlak van de mest met de omgevingslucht heeft ook grote invloed op het verdampingsproces. Dit houdt automatisch in dat het verspreiden van mest over het bouwland met een Vredo zodenbemester vele malen milieuvriendelijker en effectiever is dan het zomaar uitrijden.

* Verlies van stikstof is heel erg afhankelijk van weersomstandigheden – dit geldt voor alle toedieningstechnieken

Bemestingstechniek

Download de brochure

Waarom een Vredo zodenbemester?

Scherp snijden

Vredo heeft met haar zodenbemester series, voorzien van de nieuwe solid V-schijf of het unieke dubbele schijven systeem de sleutel tot scherp snijden in haar bezit. De solid V-schijf en de twee in V-vorm opgestelde schijven maken een smalle snede in de grasmat, welke onder alle bodemomstandigheden – klei, veen, leem of zand, óf nat óf droog gelijk is.

De grasmat wordt door de in V-vorm opgestelde schijven scherp ingesneden en horizontaal geopend, waardoor het wortelstelsel intact blijft en er geen verdichting plaatsvindt. Ook behoudt de bodem een open structuur waardoor de mest optimaal opgenomen wordt. Verbranding en uitdroging van het gewas wordt hierdoor voorkomen. De individueel opgehangen en mechanisch geveerde elementen zijn voorzien van een sleepvoet om een strakke snede te creëren. Samen met het unieke pendeljuk om de buitendelen te laten bewegen zorgt dit voor een perfecte bodemvolging. Door
het scherp insnijden met minimale verdichting blijft de bodem veerkrachtig en veert de sleuf weer snel samen. Hierdoor heeft groei van onkruid in de sleuf weinig kans.

De mest wordt door speciaal gevormde uitstroommondstukken, welke nagenoeg tussen of direct achter de schijven zitten, in de snede gelegd. De in V-vorm opgestelde schijven hebben een snijdende en zelfslijpende werking. De Solid V-schijf en de dubbele V-schijf ondervinden weinig rolweerstand wat zorgt voor een lage vermogensbehoefte en dus minimaal brandstofverbruik.

Met het Vredo solid V of dubbele-schijven systeem wordt de zode scherp ingesneden en verdichtingsarm geopend. Dit resulteert erin dat de wortels de nutriënten optimaal opnemen en de zode zijn oorspronkelijke positie weer inneemt. Het VREDO element = kwaliteit!

Verdichtingsarm werken

Benodigde trekkracht

De benodigde trekkracht van een Vredo zodenbemester is volgens onafhankelijk onderzoek de laagste in vergelijking met andere zodenbemesterprincipes. Ook vergeleken met concurrerende systemen zoals een meskouter, een schijfkouter en een bolle schijf richt de Vredo zodenbemester weinig schade aan de bodem (lees verdichten en versmeren van de grond). Concurrerende systemen verdichten de bodem doordat de schijf/kouter verticaal in de bodem gedrukt wordt. Door Vredo’s verdichtingsarme werking blijft de grond veerkrachtig, veert de sleuf gedeeltelijk weer dicht en krijgt onkruid minder kans.

Benodigde trekkracht Vredo zodenbemester

Superieure bodemvolging

De sleutel tot de perfecte mestinbreng wordt bereikt dankzij de werking van het schuin tegen het frame afgeveerde DUO bemestingselement in combinatie met de pendelwerking van het frame. Deze samenwerking tussen beiden zorgt ervoor dat de Vredo zodenbemester ook op golvend en oneven grasland op een en dezelfde diepte blijft bemesten. Zelfs over een bult blijft de Vredo de bodem volgen en zodoende wordt de mest netjes in de snede afgelegd. Alle PROFI en PROFI ECO bemesters zijn voorzien van het unieke vredo pendel mechanisme welke er voor zorg dat het frame tijdens het bemesten zowel onder druk als druk ontlastend vrij kan pendelen.